חדרי למידה לבחינות הבגרות בתנ"ך > בחינת הבגרות בבקיאות > ספר מלכים א > סיכום פרקים י‘-י"ב
סיכום פרקים י‘-י"ב

 

סיכום מלכים א' פרקים י'-י"ב

הכינו: נתן מוליאף ומאיר אביטן

 

פרק י' בואה של מלכת  שבא לירושלים

* מלכת שבא באה עם עבדיה לשלמה לירושלים, כדי לחוד לו חידות ולראות את חכמתו.

* היא מתרשמת מחכמתו וממלכתו, ואומרת שהוא יותר חכם ממה שסיפרו לה. היא

   מברכת אותו ונותנת לו מתנות{זהב, בשמים, ואבן יקרה}.

* {בפרק ט' למדנו, שעבדי חירם הביאו זהב מאופיר באמצעות אוניות. פרקנו מוסיף

   שבאמצעות אוניות אלו הביאו מאופיר גם עצי אלמוגים ואבן יקרה}.

* שלמה נותן למלכת שבא כל מה שרוצה, והיא חוזרת לארצה.

* הפרק מתאר את גדולת מלכות שלמה ועושרו העצום{עשה 200 לבושים(צינה) מזהב

   טוב, עשה 300 מגינים מזהב, עשה לעצמו כסא מפואר...}

* תיאור כסא שלמה שלמה עשה לעצמו כסא משן פיל שמצופה זהב. 6 מדרגות לכסא,

   כשעל כל מדרגה יש 2 אריות(מזהב}, ועוד 2 אריות ליד ידיות הכסא.

* הפרק מפרט את מקורות המימון של הממלכה{זהב הגיע מתיירים ומסוחרים.

   פעם ב3- שנים היתה מגיעה אוניה מתרשיש עם זהב, כסף, שנהבים, קופים ותוכים.

   מכל העולם באו לשמוע את חכמת שלמה והביאו איתם מנחה כלי כסף, כלי זהב,

   בגדים, נשק, בשמים, סוסים ופרדים}.

* לשלמה היה הרבה רכב סוסים ופרשים, והרבה כסף וארזים. מצרים היתה מקור

   הסוסים של שלמה.{הערה: שלמה עובר בכך על 2 איסורי המלך הוא מרבה כסף

   ומרבה סוסים}.

 

פרק י"א - חטאי שלמה ועונשו

* התורה בספר דברים אוסרת על מלך להרבות 3 דברים: כסף וזהב, סוסים ונשים.

   בפרק הקודם למדנו ששלמה עובר על 2 איסורים{מרבה כסף ומרבה סוסים}.

* החטא המרכזי בפרקנו: שלמה מתחתן עם נשים נכריות רבות, ובזה עובר על האיסור השלישי

   של המלך "לא ירבה לו נשים". נשים אלו "הטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים",

   ושלמה חוטא ובונה מזבחות לאלוהי נשותיו.

* העונש: ה' מתגלה לשלמה, ואומר לו שבגלל חטאיו המלוכה תקרע ממנו ותעבור לאדם

   אחר, אבל  בזכות דויד יש 2 הקלות בעונש: 1. העונש יקרה רק בזמן בנו של שלמה.

                                                             2. שבט אחד ישאר בידי זרעו של דויד.

* אחיה השילוני קורע את השלמה{הבגד} החדשה שעלשלמה ל12- חתיכות, ונותן

   לירבעם בן נבט 10 חתיכות, כדי לסמל שהמלכות תקרע משלמה, ועשרה שבטים יהיו

   תחת מלכות ירבעם.

* אחיה אומר לירבעם, שאם הוא ישמור על המצוות מלכותו תתקיים{אך העונש לזרעו

   של דויד לא יהיה לכל הימים}.

* שלמה רוצה להמית את ירבעם, והוא בורח למצרים{לשישק מלך מצרים}, והוא נשאר

   שם עד מות שלמה.

* שלמה מת ורחבעם בנו מולך.

 

סיכום הסיבות לירידת מלכות שלמה

א.      סיבה כלכלית: שלמה גבה מיסים מהעם{מס עובד(של אנשים שעבדו) + מס כספי}

                         וזה נמאס על העם.

ב.      סיבה דתית: שלמה עובר על 3 איסורי המלך.

ג.       סיבה מדינית: 1. בדרום הדד האדומי מתנגד לשלמה.

                           {הרקע - בזמן דויד יואב הכה את הזכרים באדום. הדד ברח עם

                            אנשים, והם הגיעו למצרים. הדד התחתן עם אחות תחפניס(תחפניס

                            היתה אשתו של פרעה) ונולד לו בן בשם גנובת. לאחר שדויד ויואב

                            מתו, ביקש הדד מפרעה, לחזור לביתו לאדום}.

                       2. בצפון רזון בן אלידע מתנגד לשלמה.

                         {הרקע - כשדויד הרג את כל חיל הדדעזר מלך צובה, רזון בן אלידע

                          ברח, אסף איתו אנשים, התיישב בדמשק, ומלך על ארם}.

ד. סיבה חברתית: ירבעם בן נבט משבט אפרים היה אחראי על גביית המס משבט יוסף

                        והוא מרד במלך שלמה{הוא התלונן על כך ששלמה בנה את המילוא

                        לבת פרעה, בעוד שדויד השאיר מקום זה פתוח לעולי הרגלים}.

 

פרק י"ב המרד בבית דויד, ההתפלגות ל2- ממלכות וחטאי ירבעם

* רחבעם בנו של שלמה בא לשכם, כדי שהעם ימליך אותו.

* ירבעם בן נבט חוזר ממצרים לארץ.

* העם דורש מרחבעם בטקס המלכתו, להקל מעליהם את עול המלכות.

* רחבעם דוחה את התשובה ב3- ימים. בינתיים הוא מתייעץ. הזקנים מייעצים לו,

   להסכים לבקשת העם, ואילו הילדים שגדלו איתו{=הצעירים} יעצו לו לסרב לבקשת

   העם, ולומר להם שהוא עוד יכביד את העול עליהם יותר מאביו{"קטני עבה ממתני

   אבי", "אבי יסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים(=בקוצים)}.

* רחבעם עונה לעם תשובה קשה כעצת הילדים וזה היה מאת ה', כי ה' רצה לקיים את

   דבריו ביד אחיה לירבעם שהמלכות תתפלג.

* תשובה זו גרמה לעם{חוץ משבטי יהודה ובנימין} למרוד במלכות רחבעם.

* רחבעם שולח את אדורם לגבות מס מהעם. הם רוגמים אותו באבנים והוא מת, ורחבעם

  נס במרכבתו לירושלים.

* העם ממליך את ירבעם על 10 השבטים.

* רחבעם מארגן צבא גדול, בכדי להלחם נגד המורדים, אך בעקבות נבואת שמעיה איש

   האלוקים{שאומר לו שפילוג הממלכה היה מאת ה'}הוא נמנע מלצאת למלחמה,.

* ירבעם בן נבט בונה את שכם ואת פנואל.

* חטאי ירבעם בן נבט: א. עושה 2 עגלי זהב{אחד בבית אל ואחד בדן}{העגלים היו

                                    מיועדים לעבודת ה'}, שמטרתם פוליטית למנוע מהעם לעלות

                                    לירושלים.{ירבעם חשש שאם העם יעלה לירושלים, והם יראו

                                    את רחבעם, הם עלולים להפסיק לתמוך במלכותו, ויחלו לתמוך

                                    במלכות רחבעם}.

                               ב. הוא ממנה כהנים שאינם משבט לוי.

                               ג. הוא ממציא חג חדש בט"ו בחשוון{="בחודש השמיני"}.

                              ד. הוא מקטיר על המזבח שבבית אל בעצמו.

 

 


עוד |
  חזור
דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
מה אהבתי תורתך - קהילת לומדי תנ"ך חמ"ד מחוז ת"א     עיר          
 
 
בניה וקידום אתרים בית ספריים