פרשת שבוע  /  לפרשת קדושים - כיצד מגיעים לקדושה? \ הרב הרצל 
  חיפוש  
 קטגוריות  
חיפוש
לפרשת קדושים - כיצד מגיעים לקדושה? \ הרב הרצל
 
 
 
בס"ד
לפרשת קדושים – כיצד מגיעים לקדושה?
פרשת קדושים עמוסה במצוות ובהלכות רבות – מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחבירו. כך פותחת הפרשה:
 "דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אלהם: קדֹשים תהיו, כי קדוש אני ה' א-לקיכם" (י"ט, ב).
התורה מדגישה את הצורך לומר את הדברים בפני כל קהל עדת ישראל. זוהי הדגשה נדירה שנאמרה רק במצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל להקריב את קרבן הפסח. ואכן רש"י עמד על הדגשה זו:
"דבר אל כל עדת בני ישראל - מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה"
רש"י מעיר את תשומת ליבנו שפרשת קדושים היא מרכזית וחשובה ולכן יש צורך בתזכורת על אמירתה בפני כל העדה כולה.
הפתיחה של הפרשה: "קדושים תהיו", יכולה להוביל אותנו למקומות שונים של פרשנויות. ונראה שבעקבות דבריו של רש"י יש עניין מיוחד להבין את המסר שהתורה רוצה לומר לנו בפתיחה הזו.
רבי משה חיים לוצטו, בספרו "מסילת ישרים" אכן רואה בציווי הקדושה את אחד השיאים בעבודת ה' של האדם. לדעתו, היכולת של האדם להגיע לקדושה לא תלויה רק בהשתדלות האנושית שלו אלא גם בקדושה שירעיף עליו הקב"ה כאשר האדם יעבור את התהליך הראוי, והוא מפרט ומרחיב מהי אותה דרך, כאשר שורש הדברים הוא:
"ההשתדלות היא שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי, ומתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה בא-לוקיות" (מסילת ישרים, פרק כו).
הרמח"ל רואה את הקדושה כיעד נעלה ונשגב, שהיכולת להגיע אליו תלוי בפרישות ובהתנתקות מקסימלית מחיים גשמיים ומעולם הרוח.
אך בהתבוננות בפרשת קדושים עצמה ובהוראות אותם נותנת לנו התורה מיד לאחר הציווי "קדושים תהיו", ניתן להסביר את הדברים בצורה שונה. המצוות הראשונות המופיעות בפרשה הם:
"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתֹתי תשמרו, אני ה' א-לקיכם" (י"ט, ג).
הנה לפנינו שתי מצוות כל כך רגילות, כל כך שגרתיות. מצוות שזמינות לאדם כל הזמן, והוא לא יכול להתחמק מהם. אין אלו מצוות הדורשות התבודדות ופרישות מחיי החומר, אלא דווקא חיים בתוך משפחה ובתוך מסגרת הזמן הפשוטה.
מצוות כיבוד הורים היא מצוות בין אדם לחבירו, שמבטאת את התייחסות הבסיסית ביותר לאנשים הסובבים אותנו ולהכרת הטוב כלפיהם. מצוות השבת אף היא הבסיס והיסוד לכל מצוות בין אדם למקום, שהרי היא מצווה הקשורה להכרה בקב"ה כבורא העולם, כמשגיח ומנהל את עולמו, וכעושה חסד עם כל ברואיו הזקוקים למנוחה ולמרגוע.
התורה רוצה להעביר לנו את המסר החשוב לפיו, הדרך לקדושה ולדבקות בקב"ה, עוברת במצוות היומיומיות והרגילות. השלבים בסולם עבודת ה' שלנו כוללים קודם כל את המצוות הבסיסיות ביותר בתחומי בין אדם למקום ובין אדם לחבירו.
ולכן פרשה זו חייבת להיאמר לכל עדת בני ישראל, כדי להדגיש ולחדד, שעולם הקדושה לא שייך רק ליחידי סגולה וליודעי ח"ן, אלא הוא רלוונטי ומחייב כל אחד ואחד מעם ישראל, איש איש בדרגתו ובמקומו הרוחני.
בדברינו עד כה, עסקנו בשאלת הדרך להגיע לקדושה. אך מהי אותה קדושה עליה מדבר הכתוב, ומה מטרת הציווי קדושים תהיו שנאמר לכל עדת ישראל?
גם בשאלה זו רבו הפרשנויות וההסברים, אך בחרנו להביא את דבריו הנפלאים של ר' שמשון רפאל הירש בפירושו לתורה על פסוק זה:
"קדושה – להיות מוכן ומזומן לכל מעשה טוב"
יהיה רצון שנזכה להגיע לדרגה הנפלאה הזו, להיות מוכנים ומזומנים לכל משימה, לכל שליחות ולכל מעשה טוב שמזמנים לנו החיים – הן ברמה הפרטית והן ביחס לעם ישראל כולו, ובכך נצליח להגיע למדרגת הקדושה.
 
קבצים מצורפים
לפרשת קדושים \ הרב הרצל (2030-2942012_קדושים - דבר תורה אולפנה.doc)
הוספת תגובה
גירסה להדפסה
שלח לחבר
  חזור
דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
אולפנת ראש צורים     ראש צורים    טלפון: 029938642      דואר אלקטרוני: ulpenarz@gmail.com
 
 
בניה וקידום אתרים בית ספריים 
בניה וקידום אתרים בית ספריים